Головна сторінка

Гербарні та інші біологічні колекції є основою для вивчення, збереження та раціонального використання рослин, грибів та інших організмів. Вони є науково-інформаційною базою для фундаментальних та прикладних досліджень з дисциплін природничого профілю. Україна володіє унікальними ботанічними колекціями, які відображають історію досліджень її флори починаючи з XVIIІ ст. Зважаючи на світове значення цих колекцій, найважливіші з них внесено до Державного реєстру об’єктів, які становлять національне надбання України.

"Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum" – ресурс який на сьогодні містить найповнішу інформацію про гербарний фонд України та покликаний оптимізувати роботу потенційних користувачів. На сайті розміщена інформація про про 59 гербарних колекцій України, 25 з яких внесена до міжнародної бази Index Herbariorum. Він буде корисним в роботі широкому колу спеціалістів із загальної біології, ботаніки, мікології, екології, фармакогнозії, студентам різних спеціальностей та ін.

Ukrainian Herbaria map