Гербарій

  1. Гербарій Карадазького природного заповідника
  2. Гербарій Кримського краєзнавчого музею
  3. Гербарій Кримського природного заповідника
  4. Гербарій макрофітів Світового океану Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського
  5. Гербарій Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру
  6. Гербарій Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України „Кримський агротехнологічний університет”
  7. Гербарій Природного заповідника „Розточчя”