Запорізька Запоріжжя
Назва: Гербарій Запорізького національного університету
Акронім: ZAU*
Установа: Запорізький національний університет
Адреса: вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, ГСП-41, 69600
Телефон: +38(061)2891204
Факс: +38(061)7644546
e-mail: genetikazsu.zp.ua
Сайт:
Рік заснування: 1988
Кількість зразків: 5 890
Наявність типових зразків: Відсутні
Географічна спеціалізація: Україна (Південний Схід)
Основні колектори: А. Крайнова, Т. Пересипкіна, О. Дубова, Л. Фендюр
Цінні колекції: Відсутні
Обмінний фонд: Відсутній
Куратор гербарію: Приступа Ірина Володимирівна, к.б.н., доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин
Штат: Відсутній
Про гербарій: Гербарій Запорізького національного університету нараховує 5 890 г.з. Він складається з систематичного, морфологічного, шкільного, гербаріїв та окремих тематичних гербарних колекцій.

У систематичному гербарії зразки розміцені на аркушах розміром 29,6 х 41,8 см і розкладені по картонним коробкам 33 х 15 х 46 см. В одній такій коробці знаходяться зразки видів однієї родини або декількох близьких родин, якщо дозволяє обсяг матеріалу. На етикетці до зразка наведені українські, російські та латинські видові та родові назви. В систематичній колекції включені матеріали Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta з південного сходу України. Колекторами є студенти та викладачі кафедри (доценти О. Крайнової, Т. Пересипкіної, О. Дубової, Л. Фендюр). Загальна кількість зразків систематичного гербарію становить 3 876.

Морфологічний гербарій оформлений аналогічно до попередньої колекції та класифікований за темами: Пагін, Корінь, Листок, Квітка, Суцвіття.

Шкільний гербарій складається з аркушів розміром 24,6 х 33,8 см, розміщених у картонних коробках 26 х 36 х 14 см. Це переважно гербарії 1987-1989 років, виготовлені фабричним способом, без зазначення латинської назви. Усього ці гербарні матеріали розділені за 8 темами і складають разом 1800 г.з. Ця колекція використовується як навчальний матеріал під час викладання на заняттях з генетики, промислової ботаніки, екології, ботанічної географії, морфології рослин, зонального рослинництва та ін.

Тематичні гербарні колекції (Колекційні гербарії) – це матеріали зібрані під час експедицій, які демонструють флору певної території або кліматичної зони. Серед них в фондах є гербарії флори Західної України, степової рослинності, дикорослих олійних культур Південно-Східної України, гербарій біосферного заповідника „Асканія-Нова”, гербарій Національного ботанічного саду ім. Гришка. Окремо представлені гербарні колекції Камчатської та Амурської експедицій Імператорської академії наук, Оренбурзького Грунто-Ботанічного Бюро, Переселенського управління та Руської Географічної спілки 1838-1977 років, та матеріали зібрані ботаніками Ф. Рябушкинським, Н. Пальчевським, Н. Благовещенським, Б. Федченко, О. Кноррінгом, І. Крашенниковим та ін.. із Далекого Сходу, Забайкалля, Камчатки. Крім цих матеріалів в межах даного підрозділу гербарію зберігаються колекції, які були передані відповідними установами при створенні біологічного факультету Запорізького державного університету в 1988 році та ті, що зібрані силами працівників кафедри в наступні роки.

  В. Лях, І. Приступа
Література: Гербарій Запорізького державного університету: Каталог гербарних матеріалів кафедри ботаніки та генетики рослин Запорізького державного університету / Уклад.: В.О. Лях., О.Ю. Калініна. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – 174 с.

Пересипкіна Т.В. Гербарій запорізького державного університету // В кн.: Гербарії України. – К., 1995. – С. 83.