Запорізька Мелітополь
Назва: Гербарій кафедри ботаніки і садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького МОН України
Акронім: MELIT
Установа: Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Адреса: вул. Леніна, 20, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312
Телефон: +38(06192)69091
Факс: +38(06194)40464
e-mail: vkolomiychukukr.net
Сайт:
Рік заснування: 1933
Кількість зразків: 17 600
Наявність типових зразків: Відсутні
Географічна спеціалізація: Україна (Приазов’я, Причорномор’я, Крим), Росія (Приазов’я, Карелія, Кавказ, Кольський п-ів, Таймир, Карачаєво-Черкеська АР), Італія (регіон Лаціо), Туреччина (Анталія)
Основні колектори: Д. Сакало, В. Коломійчук
Цінні колекції: Відсутні
Обмінний фонд: 1000 г.з.
Куратор гербарію: Коломійчук Віталій Петрович, к.б.н., доцент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства
Штат: Хлистова Любов Петрівна, лаборант
Про гербарій: Гербарій Мелітопольського державного педагогічного університету був заснований в 1933 р., коли на базі предметної комісії з біології педагогічного технікуму була створена кафедра ботаніки Мелітопольського державного педагогічного інституту, яку очолив Н. Чучко. За даними архіву МДПІ, та спогадами викладачів кафедри довоєнні гербарні фонди нараховували близько 1 000 гербарних аркушів зібраних переважно з околиць м. Мелітополя та Мелітопольського району.

Подальший розвиток гербарної справи у Мелітопольському державному педагогічному інституті пов’язаний з ім’ям відомого флориста, ботаніко-географа і педагога Д. Сакала, який очолював кафедру ботаніки з 1955 по 1965 рр. Під керівництвом Дмитра Івановича були виготовлені гербарні шафи, які вміщували до 20 000 гербарних аркушів. Гербарій був розділений на навчальний (морфологічний та систематичний), демонстраційний, науковий (систематичний), який крім зборів з Північного Приазов’я включав близько 1 000 гербарних аркушів з заповідників півдня України (“Асканія-Нова”, “Кам’яні Могили”, “Хомутівський степ”, “Провальський степ”, “Стрільцівський степ”, ін.). Також був створений обмінний фонд, гербарні зразки з якого неодноразово передавались до Гербарію Інституту ботаніки АН УРСР (м. Київ), Запорізького обласного та Мелітопольського міського краєзнавчих музеїв, шкіл області, м. Запоріжжя, м. Мелітополя та Мелітопольського району. За спогадами доцента Г. Скрипко, Д. Сакало кожного року організовував наукові експедиції по півдню та південному сходу України до яких залучав своїх аспірантів та студентів. Зокрема, неодноразово були відвідані степи Сіверського Дінця, Осколу, Кальміусу, Міусу, Берди, філіали Луганського природного та Українського природного степового заповідників, заповідник “Асканія-Нова”. Крім того, кожного року Д. Сакало керував польовою практикою з систематики та географії рослин, яка проводилась на учбово-польовій базі МДПІ у с. Алтагир на узбережжі Молочного лиману та на учбово-польовій базі Сімферопольського держпедінституту в с. Краснолісся (АР Крим). За роки своєї науково-педагогічної діяльності у Мелітополі Д. Сакало підготував докторську дисертацію “Степная флора СССР, пути и закономерности ее исторического развития ”, яку на жаль, не встиг захистити.

У 1960-1980 рр. куратором гербарію була О. Яценко (учениця Д. Сакала), яка займалась вивченням стану популяцій рідкісних рослин Північно-західного Приазов’я. В цей час були виготовлені нові папки для зберігання гербарію, зібрані декілька гербарних колекцій, зокрема з Карелії (Гербарій Карельського педагогічного інституту, 90 аркушів), Кольського півострова (55 аркушів), Тувинської РСР (127 аркушів), Туркменії (45 аркушів), Кавказу (околиці м. Сочі, м. Кутаїсі, м. Сухумі, 167 аркушів), Криму (Чатирдаг, 85 аркушів). У цей період гербарій кафедри ботаніки нараховував близько 19 000 – 20 000 г.з. Пізніше, завдяки відсутності контролю, гербарна колекція майже повністю була знищена. В цей же час з незрозумілих обставин близько 300 гербарних аркушів зібраних Д. Сакало (зокрема частина його дисертаційного гербарію) були передані до Запорізького обласного і Мелітопольського міського краєзнавчих музеїв, де вони зберігаються до тепер.

На початку 1990-х куратором гербарію була к.б.н. Г. Вінтер, а з 1996 р. В. Коломійчук. В цей час студентами та викладачами інституту були зібрані наукові колекції з півострова Таймир (50 г.з. судинних рослин та 15 пакетів мохів та лишайників), острова Сибірякова (Карське море, 150 г.з. судинних рослин та 30 пакетів мохів та лишайників), Карачаєво-Черкеської АР (40 г.з. судинних рослин), передані до гербарію збори з Закарпатської (колекція папоротей, 26 аркушів), Чернігівської (гербарій Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. Гоголя, 40 г.з.), Сумської (гербарій Деснянсько-Старогутського національного природного парку, 41 г.з.), Донецької (гербарій філії Українського природного степового заповідника “Хомутовський степ”, 30 г.з.) та Дніпропетровської областей (гербарій Криворізького державного педагогічного інституту, 143 г.з.).

Інвентаризація гербарію МДПУ, здійснена взимку 2002 – 2003 рр. показала, що на той час він нараховував близько 15 000 одиниць зберігання і складався з таких структурних частин: демонстраційний, навчальний морфологічний (в т.ч. екологічний гербарій), навчальний і науковий систематичний (в т.ч. гербарій рідкісних видів флори та наукові колекції), гербарій природно-заповідних територій півдня України, обмінний фонд (Коломійчук, 2003).

На 01.09.2009 р. фонди гербарію MELIT нараховували близько 17 600 одиниць зберігання.

Зокрема, демонстраційний гербарій нараховує 277 г.з. (126 – “Флора півдня України”; 60 – “Галофіти Північного Приазов’я та Присивашшя”; 40 – “Морфологія органів рослин”; 25 – “Ендеміки та релікти Мелітопольщини”(Arenaria zozii Kleopow, Astragalus borysthenicus Klokov, Calophaca wolgarica (L. f.) DC., Caragana scythica (Kom.) Pojark., Centaurea taliewii Kleopow, Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov & Zoz, Eremogone rigida (M.Bieb.) Fenzl, Juncus fominii Zoz, Lepidium syvaschicum Kleopow, Polygonum janatae Klokov тощо); 26 – “Лікарські рослини Північно-західного Приазов’я”). Ця колекція знаходиться у ботанічному музеї та двох аудиторіях кафедри ботаніки.

Морфологічний гербарій нараховує близько 4 700 гербарних аркушів та 10 колекційних коробок. Окремо зберігаються фіксовані плоди. Ця частина гербарію використовується як матеріал, який роздають на лабораторних заняттях з ботаніки (розділ «Анатомія та морфологія рослин»). Він сформований за такими темами: «Корінь» (195 г.з.), «Пагін» (695 г.з.), «Листок» (1830 г.з.), «Квітка» (380 г.з.), «Суцвіття» (385 г.з.), «Плоди» (340 г.з.), «Вегетативне розмноження рослин» (120 г.з.), «Життєві форми рослин» (276 г.з.), «Екологічні групи рослин» (270 г.з.), «Лікарські рослини» (88 г.з.), «Рослини паразити та напівпаразити» (70 г.з.), «Культурні рослини» (51 г.з.).

Навчальний систематичний гербарій нараховує близько 7 500 г.з. 577 видів судинних рослин з 105 родин. У фондах систематичного гербарію найтиповіше представлені зразки флори Запорізької області, переважно з її південної частини. Наявні гербарні збори з інших регіонів України (в т.ч. Криму).

Науковий систематичний гербарій MELIT нараховує близько 12 200 г.з. і поділяється на: а) гербарій рідкісних видів флори; б) гербарій природно-заповідних територій України; в) гербарій Європи (включаючи наукові колекції); г) гербарій узбережжя Азовського моря (620 видів, 1500 аркушів).

Гербарій рідкісних видів флори (290 г.з.) складається з зразків рослин, занесених до Світового Червоного списку МСОП (15 видів, 40 г.з.: Agropyron cimmericum Nevski, A. dasyanthus Ledeb., Astragalus palescens M.Bieb., Eremogone rigida, Frankenia pulverulenta L., Linaria biebersteinii Besser, Papaver maeoticum Klokov, ін.), Європейського Червоного списку (20 видів, 50 г.з.: Arenaria zozii, Astragalus henningii (Steven) Klokov, Centaurea aemulans Klokov, Juncus fominii, Lepidium syvaschicum, Ornithogalum melancholicum Klokov ex A.Krasnova, Phlomis hybrida Zelen., Puccinellia syvaschica Bilyk, Vincetoxicum maeoticum (Kleopow) Barbar., тощо), Червоної книги України (27 видів, 80 г.з.: Achillea glaberrima Klokov, Allium pervestitum Klokov, Astragalus borysthenicus, A. dasyanthus Pall., Calophaca wolgarica, Caragana scythica, Centaurea taliewii, Cymbochasma borysthenica, Damasonium alisma Mill., Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin, S. capillata L., S. grafiana Steven, S. lessingiana Trin. & Rupr., S. ucrainica P. Smirn., Tulipa graniticola (Klokov & Zoz) Klokov, T. ophiophylla Klokov & Zoz, T. schrenkii Regel, ін.) та списку регіонально рідкісних видів Запорізької області (62 види, 120 г.з.).

Гербарій природно-заповідних територій України нараховує 1 130 гербарних зразків, зібраних у Біосферному заповіднику “Асканія-Нова ім. Ф.Є. Фальц-Фейна (20 видів, 38 г.з.), Канівському природному заповіднику (25 видів, 30 г.з.), Українському степовому природному заповіднику (42 види, 60 г.з.), Азово-Сиваському національному природному парку (350 видів, 500 г.з.) та Деснянсько-Старогутському національному природному парку (41 вид, 41 г.з.), а також заказниках загальнодержавного значення “Заплава р. Берда” (35 видів, 46 г.з.) “Коса Обитічна” (70 видів, 165 г.з.), “Молочний лиман” (80 видів, 250 г.з.).

Наукові колекції, зібрані викладачами та студентами з території колишнього СРСР (Карелія, Кавказ, Туркменія, Карпати, ін.) та окремих країни Європи (Туреччина, Італія), нараховують близько 1 200 г.з.

Підсумовуючи вищенаведене слід зазначити, що загальний фонд гербарію MELIT нараховує близько 17 600 аркушів. Щороку гербарний фонд поповнюється 400 – 500 г.з. Триває робота над створенням комп’ютерного каталогу фондів гербарію.

  В. Коломійчук
Література: Коломійчук В.П., Казакова С.М. Гербарій Мелітопольського державного педагогічного університету // Вісн. Луган. пед.ун-ту. – 2003. – 67, № 11. – С. 20 – 23.