Полтавська Полтава
Назва: Гербарій Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Акронім: PWU
Установа: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Адреса: вул. Моргуна, 16, м. Полтава, 36003
Телефон: +38(05322)25635,
Факс: +38(05322)22829
e-mail: tovarystwogmail.com, davydov-botanyyandex.ru
Сайт:
Рік заснування: 2005
Кількість зразків: 11 000
Наявність типових зразків: Відсутні
Географічна спеціалізація: Україна, Росія, Португалія
Основні колектори: К. Агаркова, І. Беседіна, Р. Ганжа, С. Гапон, Л. Гомля, Д. Давидов, В. Павленко
Цінні колекції: Відсутні
Обмінний фонд: 200
Куратор гербарію: Гомля Людмила Миколаївна, к.б.н., доцент кафедри ботаніки
Штат: Відсутній
Про гербарій: Офіційною датою заснування гербарію Полтавського педагогічного університету вважається 2005 рік, хоча поступове накопичення гербарного матеріалу розпочалося у 1960-их роках з появою природничого факультету і пов'язане з ім'ям доцента кафедри ботаніки к.б.н. Р. Ганжі. Створення гербарної колекції було пов’язано з необхідністю забезпечити наочним матеріалом навчальний процес для студентів І та ІІ курсів, що вивчають морфологію та систематику рослин. Під керівництвом Р. Ганжі проводилися збір, висушування та монтування гербарію під час проведення польових практик у Диканських лісах, а пізніше – на біостаціонарі "Лучки" (Кобеляцький район Полтавської обл.). Частину гербарних матеріалів (зразки з Португалії та Росії) Р. Ганжа, очевидно, одержав по обміну з іншими науковими установами.

Поступово розширювалася і площа зберігання гербарних зразків. Спочатку гербарій зберігався в шафах кафедри ботаніки, потім – у лаборантській кімнаті. Зараз гербарій розміщений в окремій кімнаті навчального корпусу кафедри ботаніки, що знаходиться в ботанічному саду ПНПУ імені В.Г. Короленка. Гербарні аркуші вкладені в картонні папки і зберігаються в дерев'яних шафах. Кожний гербарний аркуш пронумерований. Більша частина гербарних фондів (окрім гербарію з Португалії та Далекого Сходу Росії) змонтована і розкладена за системою А. Тахтаджяна, роди в межах родин і види в межах родів знаходяться в алфавітному порядку. Гербарні зразки зберігаються на паперових підкладках 4200 ? 2800 мм (наприклад, гербарій Р. Ганжі) 3000 ? 2100 мм (гербарій Д. Давидова). Мохоподібні та гриби зберігаються в пакетах по розмірам зразків.

Гербарний фонд PWU поділений на загальний гербарій (гербарій судинних рослин; бріологічний та мікологічний гербарій) та особисті колекції. Гербарій судинних рослин, в свою чергу, поділений на 4 секції: Флора Європи та колишнього Радянського Союзу (67 зразків з Португалії, 35 зразків з Середньої Росії та 168 зразків з Далекого Сходу); Флора України (близько 1 000 зразків з Харківської, Волинської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Чернігівської, Сумської областей та АР Крим); Флора Полтавської області (понад 7 000 зразків); Дендрофлора та інтродуковані рослини (близько 200 зразків).

Крім загального гербарного фонду, наявні дві особисті колекції – гербарій Р. Ганжі та гербарій Д. Давидова.

Гербарна колекція Р. Ганжі налічує близько 1 000 зразків вищих рослин і датована 1960 – 1990 р. Географічно колекція охоплює майже всі адміністративні райони Полтавської області, наявні окремі збори з високогір'я Карпат та Луганської області. На жаль, у частини зразків (переважно найбільш поширених на Полтавщині видів) відсутня детальна інформація про місце збору рослини.

Гербарна колекція Д. Давидова налічує близько 700 зразків, зібраних переважно в околицях м. Полтава та Полтавському районі Полтавщини (також наявні окремі збори з околиць м. Маріуполь Донецької області та Кегичівського району Харківщини) у 2002 – 2007 рр. Цінність колекції полягає в тому, що значна частина місцезнаходжень зібраних видів зараз є втраченими внаслідок антропогенного впливу. Гербарні аркуші розміром 30 ? 21 см (формат А4) вкладені у файли, а самі файли розміщені в папках по близько спорідненим групам вищих рослин.

Обмінний фонд гербарію PWU налічує близько 200 зразків (переважно флора околиць м. Полтава).

  Л. Гомля, Д. Давидов
Література: Гомля Л.М., Агаркова К.Ю. Гербарій кафедри ботаніки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: Історія та сьогодення // Науковий вісн. Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Біологічні науки. – Вип. 24, № 4 (1). – Миколаїв, 2009. – с. 64 – 65.

Гомля Л.М., Давидов Д.А. Гербарій Полтавського державного педагогічного університету: Сучасний стан та перспективи розвитку // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. М.В. Гриньової. – Полтава, 2008. – с. 175 – 176.

Давыдов Д.А., Гомля Л.Н., Павленко В.С., Агаркова Е.Ю. Гербарий Дальнего Востока в Полтавском педагогическом университете (Украина) // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. – Вып. 6. – Владивосток, 2010 (в друці).