Крімская Сімферополь
Назва: Гербарій «Флора Криму » Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського
Акронім: SIMF
Установа: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Адреса: пр. Вернадського, 4, м. Сімферополь, АР Крим, 95007
Телефон: +38(0652)608250
Факс: Нет
e-mail: sfktvukr.net
Сайт:
Рік заснування: 1918
Кількість зразків: 39 000
Наявність типових зразків: Відсутні
Географічна спеціалізація: Україна, Росія, Іспанія, Італія, Словаччина, Чехія, Німеччина
Основні колектори: М. Буш, Л. Вахрушева, Є. Вульф, С. Дзевановський, С. Котов, М. Кузнецов, Ф. Левина, Й. Пачоський, А. Попова, Г. Репецька, П. Рижський, С. Станков, В. Сукачев, М. Шалит, Г. Шимкус, А. Яната
Цінні колекції: Гербарій Є. Вульфа
Обмінний фонд: 3900
Куратор гербарію: Каліновський Павло Сергійович, к.б.н.
Штат: Відсутній
Про гербарій: Гербарій Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського «Флора Криму» був створений у 1918 році проф. М. Кузнєцовим. Основу гербарію склали матеріали Природничого історичного музею Таврійського Губернського земства , Феодосійського дослідного гірсько-культурного лісництва, Кримської партії розвідки води, частково Нікітського ботанічного саду, Кримського товариства природознавців та любителів природи, приватних колекцій С. Дзевановського та М. Кузнєцова. В останні роки гербарні фонди також поповнено колекціями викладачів кафедри ботаніки М. Шалитом, Ф. Левиної, П. Рижського, Г. Шимкус, А. Поповой, Л. Вахрушевой, Г. Репецькой, С. Котовим. Окрему цінність має колекція декоративно-паркових інтродуцентів та плодових рослин, яка нараховує 1 340 г.з.

Загальна кількість одиниць гербарію SIMF – 39 000 а.з. (науковий гербарій нараховує понад 17 000 г.з., учбово-методичний гербарій та бмінний фонд – 12 000 аркушів). В структурі гербарію є підрозділ флора СНД та зарубіжних країн, у якому відокремлено колекції проф. Н. Троїцького з матеріалами з Башкірії, проф. В. Голубєва – з Центрально-Черноземного заповідника (Росія). Матеріали з Європейських країн надійшли до фондів гербарію переважно шляхом обміну. Так були отримані зразки з Іспаніі, Італії, Словаччини, Чехіі, Німеччини. В колекціі є гербарні збори з Воронежського, Санкт-Петербурзьського, Вологодського та Московського педінститутів (Росія). В загальний обсяг гербарних аркушів зараховано нерозсортованний матеріал, який формується щорічно з колекцій студентів. Ці матеріали переважно використовуються для формування учбово-методичного гербарію.

Зараз розробляється базовий електронний каталог для наукового гербарію, який містить не тільки стандартні дані, але й інформацію про сучасний стан кожного гербарного зразка.

Переважну частину наукового гербарію становлять види флори Криму. Історичну частину колекції SIMF складають збори таких відомих ботаніків як С. Дзевановський, М. Буш, Є. Вульф, А. Яната, Й. Пачоський, С. Станков, В. Сукачев. Ці колекції є найстарішими, вони датуються кінцем ХІХ – початком ХХ сторіччя. За рахунок цих зборів фактично сформовано систематичний підрозділ наукової частини гербарію.

Особливо місце в гербарії SIMF займає історична колекція Є. Вульфа. Вона містить 343 зразки. Як свідчать етикетки, колекція була сформована з 1896 по 1925 роках. В колекції знаходяться як особисті збори Є. Вульфа, так і виконані ним визначення зборів інших авторів. Головну частину колекції складають зразки, на яких вказано дати 1911-1919 роках. Серед них більша частина аркушів відноситься до 1914 р., в інші роки – їх значно менш. Аналіз колекції Є. Вульфа за систематичним принципом показав, що вона містить 93 види флори Криму із 53 родів, які належать до 20 родин. За виключенням одного зразку папоротника Dryopteris filix-mas (L.) Schott, усі останні – квіткові рослини. Найбільша кількість видів збереглися з двох родин: Asteraceae (17 видів) та Orchidaceae (16 видів). Особливу цінність мають зразки роду Orchis L. В цілому збереглося 80 гербарних аркушів різних видів цього роду, серед котрих є чисельні гібриди роду Orchis L., ідентифіковані особисто Є.В. Вульфом.

  С. Котов, Л. Вахрушева
Література: Вахрушева. Л. П. Гербарій Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе / Гербарії України. – Київ. – 1995. – С.81–82.

Загородских Ф.С., Зайцев В.Л., Секиринский С.А. История Крымского педагогического института им. М.В, Фрунзе (1918-1959 г.г,). – Симферополь: Крымиздат, 1960. – 168 с.

Калиновский П.С. Гербарий Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: история и перспективы // Материалы Междунар. научной конференции «Ученые ботаники Таврического университета: вклад в науку, идеи и их развитие». – Симферополь, 2008. – С. 54–56.

Котов С.Ф., Репецкая А.И. Гербарные сборы из Аскания-Нова в гербарии Симферопольського государственного университета (Симферополь, SIMF) //Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем на півдні України: Мат. Міжнар. наук. конф., присв, яч.100-річчю заповідного Асканійського степу (Асканія-Нова, травень, 1998). – Асканія-Нова. – 1998. – С. 106–107

Котов С.Ф., Вахрушева Л.П., Репецкая А.И. Значение научного наследия Е.В. Вульфа для современных флористических исследований Крыма / В кн.: Евгений Владимирович Вульф – крупнейший крымский флорист ХХ века. – Киев: Стилос, 2002. – С. 149–156.

Кобечинська В.Г. Гербарій Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе// Укр. ботан. журн. – 1979. – 36, №4. – С. 389–391.

Маркевич А.И. Краткий исторический очерк возникновения Таврического университета // Изв. Таврического ун-та. – 1919. – Кн.1 . – С. 18–23.

Сынопалов А.К. Возникновение и организация Крымского педагогического института //Изв. Крымского пединститута. – 1927. – Кн. 1. – С. 4–8. Index Herbariorum. Part I. The Herbaria of the World. Ed.9. (Editors: Patricia K. Holmgren, Noel. H. Holmgren, Lisa C. Barnett). – Bronx; New York, 1990. – P. 340.