Чернівецька Чернівці
Назва: Гербарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
Акронім: CHER
Установа: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Адреса: вул. Федьковича, 11, м. Чернівці, Україна, 58022
Телефон: +38(0372)31252
Факс: Відсутній
e-mail: herbarium-cherukr.net
Сайт:
Рік заснування: 1877 (1879)
Кількість зразків: 177 000
Наявність типових зразків: 80
Географічна спеціалізація: Україна, країни Європи
Основні колектори: І. Артемчук, Р. Байрова, Т. Барикіна, Р. Березовська,

В. Буджак, О. Волуца, З. Горохова, З. Заєць, К. Коржан,

С. Літвіненко, Т. Никирса, А. Погребняк, Т. Солодкова,

В. Стефаник, А. Токарюк, І. Чорней, Ю. Шеляг-Сосонко., K. Bauer,

B. B?ocki, F. Graf, M. Gu?uleac, F. Herbich, C. Hormuzaki, A. Mustatza,

O. Petrino, O. Porsch, A. Procopianu-Procopovici, E. Tangl, E. ?opa.

Цінні колекції: Відсутні
Обмінний фонд: 5000
Куратор гербарію: Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, доцент,

завідувач кафедри ботаніки та охорони природи

Штат: Волуца Олена Дмитрівна, завідувач гербарієм, старший лаборант

кафедри кафедри ботаніки та охорони природи

Про гербарій: Гербарій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича було створено у 1877-1879 рр. після заснування кафедри ботаніки у Чернівецькому університеті. Його основою стали гербарні колекції місцевих ботаніків-аматорів Отто Петріно (O. Petrino), Алексанра Мустяци (A. Mustatza) та відомого австрійського ботаніка Франца Гербіха (F. Herbich). Після заснування гербарій отримав багато дублетів з різних гербаріїв Австро-Угорщини, переважно з Відня. Згодом (на початку ХХ ст.) було придбано гербарій ще одного австрійського ботаніка Фердінанда Графа (F. Graf). В цей період фонди також поповнювались за рахунок зборів співробітників кафедри та ексікат флори Австро-Угорщини. З 1918 р., із входженням Буковини до складу Румунії, основними колекторами були відомі румунські ботаніки Міхай Гушуляк (M. Gu?uleac) та Еміліан Цопа (E. ?opa). В основному це були збори з території Буковини та деяких регіонів Румунії. Значною мірою колекції зросли за рахунок ексікат флори Румунії, Польщі, Чехословаччини та дублетів з інших ботанічних установ Європи. В цей час започатковано формування бріологічної, мікологічної, ліхенологічної та альгологічної колекцій.

З приєднанням Північної Буковини до України, під керівництвом проф. І.В. Артемчука, співробітники кафедри проводили інвентаризацію флори регіону та прилеглих областей, зокрема і в рамках підготовки „Флори України”. В результаті, протягом 50-60-х років, фонди гербарію поповнились зборами з Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської та деяких інших областей. Щорічні ботанічні експедиції та поїздки студентів під час практик розширили географію гербарних поповнень (Крим, Херсонщина, Молдова, Казахстан). Частину гербарної колекції складають збори деревних інтродуцентів з території Буковини (колектори Костевич З.К., Термена Б.К.). З 90-х років минулого століття внаслідок інтенсифікації флористичних досліджень співробітниками кафедри почався новий етап поповнення гербарних фондів за рахунок зборів з території Чивчино-Гринявських гір, Передкарпаття, Прут-Дністровського межиріччя та прилеглих регіонів Карпат. В цей період досить інтенсивно поповнюються фонди бріологічного гербарію, частково також альгологічні, ліхенологічні та мікологічні колекції.

На сьогодні фонди гербарію налічують 177 000 г.з., його складовими є: гербарій судинних рослин (150 000 г.з.), бріологічний гербарій (10 000 г.з.), мікологічний гербарій (8 000 г.з.), альгологічний гербарій (5 000 г.з.) та ліхенологічний гербарій (4 000 г.з.). Гербарій судинних рослин розміщений за системою А. Енглера з нумерацією родів за Далла Торре. В межах родів види розташовані за абеткою. Традиційно він поділяється на два відділи: «австро-румунський» та «український».

Гербарій Чернівецького національного університету володіє унікальними науковими та історичними колекціями регіонального і загальнодержавного значення, поєднуючи функції фундаментальних та прикладних наукових досліджень з безпосереднім збереженням колекцій. Колекції гербарію містять інформацію про таксономічний склад, історію розвитку, трансформацію флор, фіторесурси, географічне поширення, еколого-ценотичну приуроченість видів, які ростуть на Буковині, в регіоні Українських Карпат та на території прилеглих областей. Гербарій є науковою базою для фітобіологічних досліджень, розробки наукових основ раціонального використання рослинних ресурсів, охорони та моніторингу довкілля регіону.

У географічному відношенні матеріали гербарної колекції CHER охоплюють передусім всю територію Чернівецької області, а також прилеглі до неї регіони: Українські Карпати, Покуття, Поділля. Є фрагментарні збори з інших регіонів України. Крім того в гербарії досить багато зборів з країн Центральної Європи: Румунії (Південна Буковина, Трансільванія, Банат, Добруджа та ін.), Молдови, Австрії, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Німеччини. Фрагментарні збори з Скандинавії, Балкан, Апеннінського півострова, Корсики, Піренеїв, Франції, Великобританії, Росії, Нової Зеландії, Північної Америки.

Основними колекторами нашої колекції є K. Bauer, B. Blocki, F. Graf, M. Gu?uleac, F. Herbich, C. Hormuzaki, A. Mustatza, O. Petrino, O. Porsch, A. Procopianu-Procopovici, E. Tangl, E. ?opa, І. Артемчук, Р. Байрова, Т. Барикіна, Р. Березовська, В. Буджак, О. Волуца, З. Горохова, З. Заєць, К. Коржан, С. Літвіненко, Т. Никирса, А. Погребняк, Т. Солодкова, В. Стефаник, А. Токарюк, І. Чорней, Ю. Шеляг-Сосонко.

У фондах CHER зберігається близько 80 типових зразків таксонів різного рангу – видів, підвидів, різновидів, форм. Зокрема це лектотип Gentiana bucovinensis Herbich, ізолектотипи Cytisus austriacus L. var. virescens Kov?cs, Cytisus Heuffelii Wierzb. var. romanicus Prod., топотипи Cytisus podolicus Blocki (Chamaecytisus podolicus (Blocki) Klaskova), Cytisus podolicus ? C. leucanthus Blocki, Silene zawadskii Herbich. Щодо більшості типових матеріалів необхідні спеціальні дослідження щоб визначити до якого з варіантів типових зразків вони належать.

Гербарні матеріали у фондах CHER зберігаються на аркушах розміром 29?43 см, 27?41,5 см (формат А3), 25?40 см або в «сорочках» з цупкого паперу формату А3, частково змонтовані. Зразки у альгологічній, мікологічній, ліхенологічній та бріологічній колекціях зберігаються у конвертах з паперу або кальки, приклеєних до аркушів паперу формату А3. Гербарні аркуші зберігаються у спеціалізованих дерев’яних шафах у окремо виділеному приміщенні.

У 2004 році гербарію CHER присвоєно статус об’єкта національного надбання України (Постанова КМУ від 22.09.2004 р.). З цього часу у приміщеннях гербарію на виділені кошти зроблено ремонт, замінено частину шаф на нові, придбано матеріали та деяке обладнання для інсерації гербарних матеріалів та боротьби з шкідниками. Також розпочато створення електронної бази даних та картотек гербарію.

В гербарії постійно працюють співробітники, аспіранти, студенти кафедри ботаніки та охорони природи ЧНУ, ботаніки інших міст України (Києва, Львова, Ужгорода та ін.) та зарубіжжя (Росії, Молдови, Польщі, Угорщини, Словаччини та ін.). Фонди гербарію інтенсивно використовуються при підготовці докторських, кандидатських, магістерських дипломних робіт.

Обмінний фонд складає близько 5000 дублетів зборів. Міжгербарний обмін/позичання матеріалів досліджень можливі.

Матеріали досліджень виконаних на основі гербарію публікуються у Науковому Віснику Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (серія Біологія), Українському ботанічному журналі та інших періодичних виданнях України.

  І. Чорней, О. Волуца
Література: Бузунова И.О., Красовская Л.С. Поездка на ближний Запад // Гербарный пресс. – 1997. – № 1. – С. 8.

Чорней І.І. Гербарій Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича // В кн.: 1. Гербарії України. – Київ: Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, 1995. – 126 с. Index Herbariorum. Part I. The Herbaria of the World. Ed.9. (Editors: Patricia K. Holmgren, Noel. H. Holmgren, Lisa C. Barnett). – Bronx; New York, 1990. – P. 329.