Сумська Середина-Буда
Назва: Гербарій національного природного парку
Акронім: DSR**
Установа: Національний природний парк
Адреса: вул. Новгород-Сіверська, 62, м. Середина-Буда, Cумська обл., 41000
Телефон: +38(05451)71449
Факс: +38(05451)71449
e-mail: nppdsunet.net.ua
Сайт:
Рік заснування: 2001
Кількість зразків: 587
Наявність типових зразків: Відсутні
Географічна спеціалізація: Україна (Сумська обл.)
Основні колектори: В. Вірченко, С. Панченко
Цінні колекції: Відсутні
Обмінний фонд: 150
Куратор гербарію: Панченко Сергій Михайлович, к.б.н., старший науковий співробітник
Штат: Відсутній
Про гербарій: Гербарій Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" зберігається у візитцентрі контори парку у трьох спеціальних дерев’яних шафах розміром 1020 ? 760 ? 480 мм. Всі гербарні аркуші змонтовані на папері щільністю 200 г/м2 форматом 431 ? 308 мм і мають обгортук з газет. Монтування здійснено смужками паперу, наклеєних клеєм ПВА. Етикетки форматом 90 ? 130 мм наклеєні і заповнені від руки. Мохові пакетики мають формат 12 ? 9 см. Етикетажні відомості написані від руки на зовнішньому боці пакетиків.

Колекція складається із секцій вищих (540 г.з.) та нижчих (57 г.з. ) рослин. Окремі гербарні аркуші секції вищих рослин розкладені у паперові папки по родинах. Розміщення родин за системою А. Тахтаджяна.

Основу колекції складають збори із території НПП "Деснянсько-Старогутський" та Новгород-Сіверського Полісся С. Панченка 1996 – 2002 рр. і склали основу для підготовки анотованого списку видів судинних рослин флори НПП "Деснянсько-Старгутський" (Панченко, 2005). Історичні колекції, типові та інші автентичні матеріали у колекції відсутні.

Гербарій нижчих рослин склдається з 57 пакетиків 46 видів мохів. Колектор С. Панченко. Зразки мохоподібних визначені В. Вірченком (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; м. Київ). У колекції представлені найбільш розповсюджені на території НПП "Деснянсько-Старогутський" види мохоподібних, які є домінантами і фоновими видами. Матеріали колекції розміщені в алфавітному порядку за назвою видів.

Ведеться електронний каталог колекції. Обліку піддаються також зразки, передані в гербарії інших установ.

Обмінний фонд налічує близько 150 гербарних аркушів і зберігається окремо від основної колекції у картонних гербарних коробках безсистемно. Можливий міжгербарний обмін та позичання матеріалів.

Перелік гербарних зразків колекції увійшов до Літопису природи НПП "Деснянсько-Старогутський" за 2002 та 2008 роки.

  С. Панченко, Г. Степаненко, Є. Кутявін
Література: Панченко С.М. Гербарій НПП "Деснянсько-Старогутський" // Вісн. Луган. пед.ун-ту. – 2003. – 67, № 11. – С. 29 – 32.

Панченко С.М. Флора національного природного парку „Деснянсько-Старогутський” та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся: Монографія / За заг. ред. д.б.н. С.Л. Мосякіна. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 170 с.