Тернопільська Тернопіль
Назва: Науковий гербарій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Акронім: TERN*
Установа: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Адреса: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46001
Телефон: +38(0352)435901
Факс: +38(0352)435901
e-mail: Відсутня
Сайт:
Рік заснування: 1977
Кількість зразків: 35 000
Наявність типових зразків: Відсутні
Географічна спеціалізація: Україна (Західні області, Крим), Росія, Польща, Білорусія, Грузія, Болгарія
Основні колектори: Б. Заверуха, В. Шиманська, С. Зелінка, Н. Мшанецький
Цінні колекції: Відсутні
Обмінний фонд: Наявний
Куратор гербарію: Москалюк Наталія Володимирівна
Штат: Відсутній
Про гербарій: Гербарна справа в нашому вузі має свою історію. Її витоки припадають на кінець XVIII — початок XIX ст., коли у м. Кременці на базі єзуїтського колегіуму було відкрито Вищу Волинську гімназію (1805 р.). Інтенсивні ботанічні дослідження у гімназії розпочалися з приходом на посаду викладача і директора ботанічного саду Віллібальда Бессера. У 1940 р. на базі Кременецького ліцею було відкрито Кременецький учительський інститут, у складі якого був природничо — географічний факультет. На основі кафедри природознавства і географії 1950 р., після реорганізації учительського інституту в педагогічний, була створена кафедра ботаніки, що поступово поповнювалася висококваліфікованими науковцями, які успішно працювали над вивченням регіональної флори і формуванням гербарію (Б. Заверуха, В. Шиманська, С. Зелінка). Після переїзду педінституту до Тернополя у 1969 р. флористичні та систематичні дослідження на кафедрі значно розширилися і поглибилися, що сприяло значному поповненню її гербарних фондів. До 1977 р. на кафедрі не було спеціально відведеної кімнати для зберігання гербарію, і лише з переходом у нове приміщення був створений гербарний кабінет. Гербарний фонд створили, в першу чергу, для забезпечення навчального процесу. Згодом було отримано велику кількість цікавих надходжень від науковців і студентів, що дало змогу сформувати також об’ємну науково колекцію. Поповнення гербарного фонду здійснювалося під час навчально-польових практик та наукових експедиційних досліджень студентів, аспірантів та викладачів кафедри. Це дозволило отримати цікаві надходження у гербарну колекцію і разом з тим не завдати шкоди популяціям рідкісних та зникаючим видам рослин. Матеріали досліджень виконаних на основі гербарію публікуються в «Наукових записках ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Серія Біологія.».

У гербарії TERN протягом багатьох років для виготовлення гербарних аркушів використовується папір для сліпих. Для цього два аркуші такого паперу по довжині склеюють ізоляційною стрічкою. Перед пришиванням рослин склеєні аркуші розгортають, як книжку, і спочатку оформляють той, що зліва, рослини прикріплюють на правій половині. На аркуші акуратно розкладають рослини чи їх частини так, щоб аркуш паперу був рівномірно заповненим. Рослини пришивають так, щоб вони не виходили за межі аркушу, нитками зеленого кольору (№ 30). Гербарій зберігається на аркушах розміром 38 х 25 см. Гербарні зразки містяться у спеціально виготовлених металевих шафах і постійно переглядаються для надійного їх збереження.

Гербарій зберігається за такою структурою: 1) науковий гербарій; 2) навчальний гербарій; 3) обмінний фонд. Науковий гербарій включає такі відділи: фондовий гербарій (найширше представлений рослинами із західного регіону України, Карпат, Криму, Нікітського ботанічного саду, а також зразки з Росії, Польщі, Білорусії, Грузії, Болгарії, ін.); гербарій регіональних флор (заповідника "Медобори", Голицького ботаніко-ентомологічного заказника, Кременецьких гір); авторські колекціі (гербарії Б. Заверухи, В. Шиманської, С. Зелінки, Н. Мшанецької); гербарій рідкісних видів рослин, занесених до "Червоної книги України".

При впорядкуванні наукового гербарію були використані такі основні принципи: 1) родини розміщені згідно системи А. Тахтаджяна; 2) види та роди у межах родин розташовані за алфавітом; 3) гербарії регіональних флор розподілені за географічними районами. Науковий гербарій використовується при виконанні студентами та викладачами наукових робіт. Щорічно на кафедрі виконуються курсові, дипломні та магістерські роботи з ботаніки, що передбачають, крім виготовлення гербарію, опрацювання наукової гербарної колекції. Поступово гербарій набуває все більшого значення при підготовці майбутніх вчителів біології. Гербарієм користуються вчителі біології середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів та спеціалісти з екології та охорони навколишнього середовища.

Навчальний гербарій включає морфологічну та систематичну колекції, які постійно використовуються на лекціях та при проведенні лабораторно-практичних занять з анатомії і морфології рослин, систематики рослин, декоративної дендрології та спецкурсів з біологічних дисциплін.

У формуванні гербарію активну участь беруть викладачі кафедри і аспіранти, а саме професор М. Барна, асистенти Р. Яворівський і Н. Герц.

  М. Барна, Н. Москалюк
Література: Барна М., Зелінка С., Шанайда Н. Гербарій кафедри ботаніки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка // Освітянські музеї як осередки національного відродження. — Тернопіль.— 2000. — С. 41-44.

Бутницький І.М., Зелінка С.В. Гербарій Тернопільського педагогічного інституту / В кн.: Гербарії України. – К., 1995. – С. 113.

Москалюк Н В. Електронна база даних гербарію кафедри ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка // Дослідження флори і фауни Західного Поділля. Матеріали регіональної наук.-практ. конф. присв. 10-річчю створення Голицького біостац. ТНПУ ім. Володимира Гнатюка (6-7 травня 2008 р.). – С. 66

Мшанецька Н. В., Шанайда М. І. Роль гербарію в справі охорони генофонду рослин // Проблеми охорони генофонду природи Полісся. Зб. наук. праць. – Луцьк. – 2001. – С. 92–95.