Тернопільська Гримайлів
Назва: Гербарій природного заповідника "Медобори"
Акронім: MDNR**
Установа: природний заповідник "Медобори"
Адреса: вул. Міцкевича, 21, смт. Гримайлів, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., 48210
Телефон: +38(03557)31287
Факс: +38(03557)31293
e-mail: medoborygus.tr.ukrtel.net
Сайт:
Рік заснування: 1991
Кількість зразків: 3900
Наявність типових зразків: Відсутня
Географічна спеціалізація: Україна (Поділля, Медобори, Кременецькі гори)
Основні колектори: В. Болюх, І. Данилків, С. Кондратюк, Г. Оліяр, М. Придюк
Цінні колекції: Відсутні
Обмінний фонд: Відсутній
Куратор гербарію: Оліяр Галина Іванівна, заступник директора з наукової роботи
Штат: Семенович Наталія Йосипівна, лаборант
Про гербарій: Природний заповідник “Медобори” з філією Кременецькі гори утворено у 1990 р. з метою збереження унікальних природних комплексів Подільських Товтр і Кременецьких гір. З того часу розпочалася інвентаризація флори, фауни та формування колекційних фондів заповідника, зокрема і гербарію.

На сьогодні гербарій заповідника представлений чотирма розділами: мікологічний, ліхенологічний, бріологічний та судинних рослин. Мікологічна колекція зібрана к.б.н. М. Придюком та нараховує 88 зразків 82 види. Збірка лишайників складає 55 зразків, 40 видів, зібраних д.б.н. С. Кондратюком на території заповідника. Гербарій мохів представлений 165 видами 564 зразками, з яких 475 зразків, 128 видів зібрані на території заповідника та його околицях к.б.н І. Данилківим, решта матеріалів зібрані та передані до фондів к.б.н. В. Болюхом.

Найбільш чисельно у гербарії представлені судинні рослини, яких нараховується 3 195 гербарних аркушів. Це, в основному, збори Г. Оліяр та працівників заповідника з території Медоборів та Кременецьких гір. Є також невеликі збірки із території Тернопільської області та деяких об’єктів ПЗФ України. Загалом більше 930 видів.

Колекція із території заповідника нараховує 2 265 гербарних аркушів, 780 видів. У зборах є як звичайні, так і рідкісні та ендемічні види, що репрезентують флору Товтрового пасма. Найбільш широко представлені у колекції шипшини (Rosa) та глоди (Crataegus) – більше 220 та близько 70 зразків відповідно, опрацьовані доктором А. Солтис-Лелек (Ойцовський Парк Народовий, Польща). Окремо зберігається гербарій викладача Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка С. Зелінки (138 видів), переданий заповіднику при його створенні.

Судинні рослини Кременецьких гір представлені 320 видами на 590 гербарних аркушах і є зборами із нинішньої території філії заповідника.

Фонди гербарію поповнюються за рахунок знахідки нових видів, нових місцезростань вже відомих, а також зборів з поза меж заповідника.

Родини в гербарії упорядковані за системою А. Тахтаджяна, а в межах родин роди і види розкладені в алфавітному порядку.

Гербарій вищих судинних рослин змонтований на аркушах розміром 42 х 28 см, які вкладені в паперові сорочки. Колекція мохів, лишайників та грибів – у стандартних пакетах. Весь гербарій із етикетками, пронумерований, внесений в картотеку та базу даних "Фонди". Збори зберігаються в колекційній кімнаті природного заповідника “Медобори” у спеціально обладнаних дерев'яних гербарних шафах.

  Г. Оліяр
Література: Оліяр Г.І. Гербарій природного заповідника "Медобори"// // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2003. – 66, № 11. – С. 10–11.