Донецька Донецьк
Назва: Гербарій Донецького ботанічного саду НАН України
Акронім: DNZ*
Установа: Донецький ботанічний сад НАН України
Адреса: проспект Ілліча, 110, м. Донецьк, 83059
Телефон: +38(062)941280; +38(062)946157
Факс: +38(062)941280
e-mail: donetsk-sadmail.ru
Сайт:
Рік заснування: 1964
Кількість зразків: 114 000
Наявність типових зразків: Не визначена
Географічна спеціалізація: Україна (переважно східні області), Росія (Середня Смуга, Ямал, Камчатка, Таймир, Далекий Схід), країни Кавказу, Середньої Азії; Скандинавії, Польша, Німеччина
Основні колектори: Г. Бойко, М. Бойко, Р. Бурда, З. Горлачова, В. Гумеч, Г. Дерипова, О. Дубовик, Д. Івашин, М. Клоков, Є. Кондратюк, М. Котов, Є. Кусков, В. Кучеревський, О. Мулєнкова, Г. Назаренко, В. Остапко, С. Приходько, В. Рудевич, В. Тохтарь, Г. Хархота, Є. Четенов, Т. Чуприна
Цінні колекції: Відсутні
Обмінний фонд: Відсутній
Куратор гербарію: Остапко Володимир Михайлович, д.б.н., професор, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу флори ДБС НАН України
Штат: Бойко Ганна Володимирівна, молодший науковий співробітник; Гнатюк Наталя Юріївна, інженер; Зубцова Тетяна Вікторівна, к.б.н., молодший науковий співробітник; Ібатуліна Юлія Валеріївна, к.б.н., молодший науковий співробітник; Кисельова Лариса Олекcандрівна, інженер; Козуб-Птиця Вікторія Вікторівна, к.б.н., молодший науковий співробітник; Купрюшина Людмила Василівна, інженер; Мулєнкова Олена Геннадіївна, молодший науковий співробітник; Назаренко Ганна Сергіївна, к.б.н, науковий співробітник; Шпилева Наталія Володимирівна, інженер.
Про гербарій: Гербарій Донецького ботанічного саду НАН України (DNZ) заснований у 1964 році за ініціативою чл.-кор. АН України, проф. Є. Кондратюка в складі відділу природної флори. Перші гербарні збори з південного сходу України зроблені Д. Івашиним (на той час завідувач відділу природної флори) із співробітниками. Деякі матеріали надійшли з інших установ, але основні фонди гербарію склали зібрання наукових співробітників і аспірантів ДБС НАН України. Найбільший обсяг матеріалів, що зараз зберігаються в гербарії DNZ, належать Р. Бурді та В. Остапку, або ж зібрані під їх керівництвом колективом колекторів. Деякі гербарні матеріали були подаровані аматорами-ботаніками, зокрема Г. Деріповою (Луганщина) та М. Бойко (Приазов’я). У 1993 році Маріупольський краєзнавчий музей передав 200 гербарних аркушів, які є найстарішим зібранням, що зберігається у м. Донецьку. Це гербарії О. Вержбицького (збори до 1890 p.), В. Голіцинського і В. Рудевича (1900 –1915 pp.). В DNZ є також гербарні збори М. Клокова (1927 p.), Л. Жилієва (1936–1937 pp.), Є. Четенова (1937–1939 pp.). Колекційний фонд DNZ наростав поступово: у 1970 p. він налічував 6 000 аркушів, у 1985 р. – 60 000, у 1992 p. – 82 000, у 1999 р. – 93 000, у 2003 р. – 96 500, у 2009 р. – близько 114 000. В останні роки накопичення гербарного фонду характеризується не стільки кількісними, скільки якісними показниками. Це в основному документація нових місцезнаходжень рідкісних та нових для регіону видів та зібрання спеціальних матеріалів, зв’язаних з виконанням конкретних наукових завдань з систематики та хорології окремих таксонів, інвентаризації флористичного складу територій природно-заповідного фонду, популяційних досліджень, колекціювання терат, тощо.

Гербарні фонди зберігаються в окремих залах, у металевих шафах, під постійним контролем щодо шкідників гербарію, при появі котрих здійснюється термообробка у термічній шафі або у морозильній камері. Гербарій природної флори регіону майже повністю критично опрацьований. Значна частина довідкового гербарію ще критично не переглянута. Для внутрішнього користування складений спеціальний покажчик розміщення родів у шафах. Частково інформація про місцезнаходження видів занесена до картотекі гербарних зразків та до комп’ютерної бази даних. Історія створення та розвитку гербарія, його склад і структура, правила утримання та користування, дані про колекторів і користувачів гербарію, експедиційні маршрути, зразки польових етикеток та інший довідковий матеріал зосереджено у так званому “Гербарному кодексі”, який підготувала професор Р. Бурда. Опрацьовані матеріали регіонального гербарію відбиті у ряді монографій та наукових статей. Гербарій DNZ репрезентує близько 85% видів та 95% родів і родин регіональної флори. З численних місць знаходження представлені гербарні збори більшості видів з родів Artemisia L., Stipa L., Carduus L., Onopordum L, Thymus L., Salvia L, Veronica L., Asperula L., Galium L, Rosa L., Solanum L., Delphinium L., Tulipa L., Vincetoxicum N. M. Wolf. та ін. Гербарні колекції Quercus robur L., Veronica barrelieri Schott., Salvia tesquicola Klokov et Pobed., Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng., Artemisia hololeuca M. Bieb. ex Besser., Galium ruthenicum Willd., Thymus graniticus Klokov et Des.-Shost., Erodium beketowii Schmalh. та багато інших видів відображують їх популяційну мінливість, природну гібридизацію, аномальні явища. Особливо це цінно щодо видів, у тому числі адвентивних, які характерні для техногенних екотопів, наприклад, з родів Oenothera L., Artemisia L., Amaranthus L., Xanthium L., Coniza L. та ін. В DNZ зберігаються численні збори з антропогенних екотопів, у тому числі окрема колекція рослин з тератами, які ілюструють дослідження з промислової ботаніки. Специфічною рисою регіонального гербарію є зібрання ендемічних, субендемічних, рідкісних, пограничноареальних, диз’юнктивно поширених та реліктових видів, які характеризують оригінальність місцевої флори.

У приміщеннях відділу флори розпочато монтування стелажів сучасного дизайну для зберігання гербарних фондів. Гербарні зразки монтуються на аркушах розміром 30 см ? 42 см; зразки колекції насіння та плодів зберігаються у запаяних поліетиленових пакетах розміром 10 см ? 13,5 см.

Гербарій типового матеріалу в DNZ зберігається окремо від решти гербарію і включає ізотипи і топотипи 19 нових видів, що документують флористичні знахідки співробітників ДБС НАН України: Carduus kondratjukii Moskalenko, Cirsium roseolum Gorlaczeva, Galium donetzkiensis Ostapko, G. glabricarpum Ostapko, G. kondratjukii Ostapko, G. lanulosum Ostapko, G. raisae Ostapko, Rosa krynkensis Ostapko, Stipa donetzica Chupryna, Thymus didukhii Ostapko, T. kondratjukii Ostapko, Veronica borysthenica Ostapko, V. donetzica (Ostapko) Ostapko, V. cretacea Ostapko, V. pontica Ostapko, V. semiglabrata Ostapko, Vincetoxicum donetzicum Ostapko, V. flavum Ostapko, V. ucrainicum Ostapko. В гербарії типів зберігається паратип Rosa talijevii Dubovik; топотипи 49 видів рослин, що були описані з території південного сходу Украіни, також зберігаються в DNZ окремо на випадок необхідності вибору неотипів. Це наступні види: Delphinium sergii Wissjul., Papaver maeoticum Klokov, Dianthus pseudoversicolor Klokov, Rumex fascilobus Klokov, Viola acrescens Klokov, Helianthemum cretophilum Klokov et Dobrocz., Schivereckia mutabilis (M.Alexeenko) M.Alexeenko, Astragalus olgianus Krytzka, Genista tanaitica P.Smirn., Rosa bordzilowskii Chrshan., R. chomutoviensis Chrschan. et Laseb., R. chrshanovskii Dubovik, R. donetzica Dubovik, R. lapidosa Dubovik, R. lupulina Dubovik, R. maeotica Klokov, R.schistosa Dubovik, R. talijevii Dubovik, R. tesquicola Dubovik, Euphorbia cretophila Klokov, Erodium beketowii Schmalh., Vincetoxicum maeoticum (Kleopow) Barbar., Scrophularia donetzica Kotov, S. granitica Klokov et Krasnova, Veronica barrelieri Schott., V. maeotica Klokov, V. sclerophylla Dubovik, Hyssopus cretaceus Dubjan., Scutellaria creticola Juz., Stachys krynkensis Kotov, Thymus calcareus Klokov et Des.-Shost., T. dimorphus Klokov et Des.-Shost., T. graniticus Klokov et Des.-Shost., T. kaljmijussicus Klokov et Des.-Shost., T. pseudograniticus Klokov et Des.-Shost., Achillea glaberrima Klokov, Artemisia elatior Klokov, Centaurea carbonata Klokov, C. protogerberi Klokov, C. pseudoleucolepis Kleopow, Jurinea centauroides Klokov, Tulipa graniticola (Klokov et Zoz) Klokov, Elytrigia cretacea (Klokov et Prokud.) Klokov, Koeleria talievii Lavr., Puccinellia brachylepis Klokov, Stipa adoxa Klokov et Ossycznjuk, S. asperella Klokov et Ossycznjuk, S. graniticola Klokov, S. maeotica Klokov et Ossycznjuk. В гербарії типів зберігаються збори рослин, типові зразки яких зібрані на південному сході України, але не мають точно зазначеного місця збору, а саме: Dianthus carbonatus Klokov, Gypsophila oligosperma A.Krasnova, Otites donetzica Kleopow, Rosa litvinovii Chrshan., R. subpygmaea Chrshan., Caragana scythica (Kom.) Pojark., Artemisia nutans Willd., Centaurea talievii Kleopow.

  В. Остапко, О. Мулєнкова
Література: Бурда Р.І., Остапко В.М. Гербарій Донецького ботанічного саду НАН України // В кн.: Гербарії України.– Київ, 1995.– С. 55–59.

Бурда Р.И. Гербарний кодекс – обязательное условие успешной деятельности любого научного гербария // Гербарный пресс, инф. бюл.– 1997. – № 1. – С. 3 – 4.

Кондратюк Є.М., Бурда Р.І., Остапко В.М. Гербарій Донецького ботанічного саду АН УРСР // Укр. бот. журн.– 1985.– 42, № 5.– С. 91–92.

Кондратюк Є.М., Тарабрин В.П., Хархота А.И., Глухов А.З. Донецкий ботанический сад АН УССР. – К.: Наукова думка, 1990. – 172 с.

Остапко В.М. Регіональний гербарій в Донецькому ботанічному саду НАН України // Вісн. Луган. держ. пед. унів. – 2003. – 67, №11. – С. 124 – 126.

Остапко В.М., Муленкова Е.Г. Гербарию Донецкого ботанического сада НАН Украины – 40 лет // Пром. бот. – 2005.– Вып. 5. – С. 21 – 25.

Остапко В.М., Муленкова Е.Г. Гербарная коллекция в Донецком ботаническом саду НАН Украины // Матер. конф. по морфологии и систематике растений, посвященной 300-летию со дня рождения Карла Линнея: 17–19 мая 2007 г. – Москва, 2007.– С. 264 – 265.

Остапко В.М., Назаренко Г.С. Рекламно–інформаційне видання за програмою «Національне надбання» – Експозиція «Степи України» Донецького ботанічного саду НАН України. – Донецьк: Донецький ботанічний сад, 2009. – 28 с.