Гербарій

  1. Гербарій ботанічного саду загальнодержавного значення

    Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

  2. Гербарій кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичногоуніверситету
  3. Гербарій Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
  4. Гербарій Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
  5. Мікологічний гербарій (Фунгарій)

    Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна